Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010


Τα παιδιά μας


Τα παιδιά μας,
τα παιδιά μας λαμπυρίζουν
σαν μικρές λυχνίες στα σκοτάδια
που τα κουβαλούμε.
Μας δείχνουν το δρόμο της ζωής
ενώ εμείς τα τραβάμε
στο δρόμο θανάτου
κρατώντας τα στοργικά από το χεράκι.
πίνακας: Frida Kalho

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010